Vermıetung Formular

  1. Uçuş tamamlandıktan sonra gerçekleşen net süreçler ile tahmini uçuş planı arasında oluşabilecek farklar müşteriye ayrıca fatura edilecektir.
  2. Fiyatlara KDV dahil değildir.
  3. Faturaya baz saat hesabı yapılırken ilgili merkez üssünden ilk motor çalıştırma yapıldığı andan itibaren zamanlama başlatılır ve en son merkez üssünde motor susturulduğu ana kadar zaman işletilerek sonlandırılır.
  4. Bedelli bekleme süresi, rezervasyon tarihinde müşterinin uçuş planına ve ZGR’nin uçuş rezervasyon yoğunluğuna göre, ilgili rezervasyon tarihinde görüşülerek belirlenir. 
  5. Müşteri, gün aşırı bir bekleme talebinde bulunursa havaaracının ilgili adresteki havaalanı, yer hizmetleri, uçuş ekibinin ulaşım, konaklama ve yemek giderleri müşteriye ayrıca fatura edilir.
  6. Gün aşırı beklemeler, rezervasyon tarihinde müşterinin uçuş planına ve ZGR’nin uçuş rezervasyon yoğunluğuna göre, ilgili rezervasyon tarihinde görüşülerek belirlenir.
  7. Müşteri, havaaracının bedelli iniş alanlarına indirilmesini talep ettiği durumlarda ilgili helipad kullanım bedeli müşteriye ayrıca fatura edilir
  8. Havaaracının, gün veya günler aşırı gece kalışlı görevlerde kullanılması durumunda beher gün için minimum 3 saat veya 180 dakika uçması şartı aranır. Bu tip görevlerde gerçekleşen uçuş süresi 3 saat veya 180 dakikanın altında kalsa bile fatura 3 saat veya 180 dakika üzerinden tanzim edilir.
  9. Müşterinin imzası ile onaylanmış rezervasyonların son anda iptal edilmesi durumunda, onaylanmış ‘uçuş rezervasyon form’ bedelinin %30’u cezai şart olarak kesilir; %70’i ise ileriki tarihli uçuşlar için Baknet hesabında tutulur. Bu tür durumlarda tahsil edilen ödeme iade edilmez.
  10. Minimum uçuş rezervasyon süresi 30 (Otuz) dakikadır.
Jet ve Helikopter Kiralama Formu

Jet ve Helikopter Kiralama Formu


Whatsapp Telefon